Champions

B

  SEuch FIuch
Björnbrisen Behind Blue Eyes

Uppfödare: Jenny Yberg

Ägare: Jenny Yberg

C

  SEuch
Camu-Li’s Knock-Out

Uppfödare: Lill Gustavsson

Ägare: Linda Olsen

P

  SEuch FIuch SVV’16
Panhur’s Hera

Uppfödare: Anci Hurtig

Ägare: Jenny Yberg

Z

  SEuch
Zhigatsey Hulda

Uppfödare: Mona Frejborg

Ägare: Linda Olsen