Om SSTS

Styrelsen

Ordförande Catharina (Kicki) Reis Karlsson Kvilundavägen 32 761 75 Norrtälje 0176-237160 072-5615260 kickikaka@hotmail.com Vice ordförande Agneta Reis Kvilundavägen 32 761 75 Norrtälje 0176-237160 070-2501348 agneta.reis@kvilunda.se Sekreterare Tove Eriksson Tingshögsgatan 11 753 34 Uppsala 018-224766 070-7421244 tove@blackrills.se Kassör Erika Hellsten Prästgårdsvägen 40 761 75 Norrtälje 0176-237242 073-7170017 erika.h@telia.com Ledamot Kajsa Laurila Tingshögsgatan 11 753 34 Uppsala …

Visa sida »

Rasstandard

Standard för TIBETANSK SPANIEL Ursprungsland/hemland: Tibet/Storbritannien Användningsområde: Sällskapshund FCI-Klassifikation: Grupp 9, sektion 5 Bakgrund/ändamål: Tibetansk spaniel är en av de hundraser, som räknar Tibet som sitt ursprungsland. Rasen har månghundraåriga traditioner där. Det var främst i klostren den levde. Förutom att vara en ytterst vaksam väktare på klostermurarna, fungerade den som munkarnas sällskap. Hundarna hade …

Visa sida »

Länkar

Visa sida »

Stadgar

Stadgar för Lokalavdelning inom Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel. Copyright © 2009 Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel Inledning Lokalavdelningar (LA) ingår som medlemsorganisationer i specialklubb, Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel. Utöver dessa stadgar gäller också SKK’s och specialklubbens stadgar och av SKK och specialklubben utfärdade bestämmelser och föreskrifter. I den mån stadgar för lokalavdelning strider …

Visa sida »