↑ Tillbaka till Om SSTS

Styrelsen

Ordförande Catharina (Kicki) Reis Karlsson
Kvilundavägen 32
761 75 Norrtälje
0176-237160
072-5615260
kickikaka@hotmail.com
Vice ordförande Agneta Reis
Kvilundavägen 32
761 75 Norrtälje
0176-237160
070-2501348
agneta.reis@kvilunda.se
Sekreterare Tove Eriksson
Tingshögsgatan 11
753 34 Uppsala
018-224766
070-7421244
tove@blackrills.se
Kassör Erika Hellsten
Prästgårdsvägen 40
761 75 Norrtälje
0176-237242
073-7170017
erika.h@telia.com
Ledamot Kajsa Laurila
Tingshögsgatan 11
753 34 Uppsala
076-2713775
018-224766
kajsa.laurila@hotmail.com
Ledamot Irene Morell
Kärven 271
819 66 Lövstabruk
0294-30033
070-2222992
salzatin@hotmail.com
 Ledamot Lisbeth Högman
Drottningdal
761 75 Norrtälje
0176-237161
070-5718813
ulvus@telia.com
Ledamot Robin Olsen
Djurgårdsvägen 111
136 71 Vendelsö
070-4173808 robin.olsen@fastighetsagarna.se
Ledamot Linda Olsen
Djurgårdsvägen 111
136 71 Vendelsö
072-9672712 lolsen1979@gmail.com
Ledamot Anna Ryding
Karleby 5
725 98 Västerås
076-1006601 anna.1963@live.se
Suppleant Kent Landin
Nymärstakulle 15
195 30 Märsta
070-5121080 ksl@comhem.se
Suppleant Chris Landin
Nymärstakulle 15
195 30 Märsta
08-59128942 ksl@comhem.se
Suppleant Lisbeth Fornell
Viksjövägen 17
761 72 Norrtälje
0176-227371
070-8325595
lisbeth.fornell@telia.com
Revisor Gudrun Swedberg

Norrtälje

Revisor Mats Ryding
Karleby 5
725 98 Västerås
021-831482 matsryding@hotmail.com
Revisor -suppleant Boris Karlsson
Kvidlunda 32
761 75 Norrtälje
0176-237160
Revisor – Suppleant Agneta Linge
Sjöslingan 4
762 96 Rånäs
0175-65023
070-5446898
kennel@lordnelson.se